MLA Works Cited: Electronic Sources (Web Publications)

tim penulis naskah pengembangan media kebudayaan jawa barat. "Sejarah seni budaya Jawa Barat. 1." Lontar Digital Library. Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1977. Web. 19 Oct 2021. ‹http://library.lontar.org/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jkpklontar-gdl-q4kyi&q=tim›.

APA6th cite formatting

tim penulis naskah pengembangan media kebudayaan jawa barat (). Sejarah seni budaya Jawa Barat. 1. Retrieved from http://library.lontar.org/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jkpklontar-gdl-q4kyi&q=tim