Back to browse | Visualization | New search | Cite | Add to list | Ask a librarian/feedback | Help

Pawukon (Keris)

Naskah majemuk ini memuat 21 teks pawukon dan primbon, antara lain tentang penanggalan, wataking, dina, sasi, tahun, candraning manungsa, bab pamoring dhuwung, dsb. Bagian teks tentang keris dilengkapi dengan ilustrasi bentuk dan pamor

Publisher: Lontar Foundation

Place of Publication: Jakarta

Publisher URL: http://www.lontar.org

Created: 2013

Other Views of This Image